ระบบศูนย์แจ้งซ่อม (FIXITPPC)

 • สมัครสมาชิก และเพื่อเข้าใช้ระบบ

  ระบบศูนย์แจ้งซ่อม FixItPPC

 • เลือกบริการแจ้งซ่อม

  ระบบศูนย์แจ้งซ่อม FixItPPC

 • กรอกรายละเอียดอุปกรณ์การแจ้งซ่อม

  ระบบศูนย์แจ้งซ่อม FixItPPC

 • สรุปการแจ้งซ่อม

  ระบบศูนย์แจ้งซ่อม FixItPPC

  สรุปสุดท้าย รออุปกรณ์ที่ส่งแจ้งซ่อม ประมาณไม่เกิน 1 เดือน เพื่อให้ช่างซ่อมได้ตรวจสอบและทำการซ่อม


วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 60 ถนนนิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-720395 โทรสาร 056-721524 ต่อ 124