ระบบศูนย์แจ้งซ่อม (FIXITPPC)

ศูนย์แจ้งซ่อม FixItPPC

ข่าวประชาสัมพันธ์

...

MOU ตรอ. , เสริมสวย/ตัดผม , ดนตรี , การโรงแรมและท่องเที่ยว

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 #ท่านเสรี_หอมเกษร นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิชาชีพระยะสั้นและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (Start up) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพรบูรณ์ ....


...

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดยนายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 22-26 ตุลาคม 2560


...

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) ภายใต้การดำเนินงานศูนย์

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายสถาพรโพธิ์หวี ผู้อำนวยวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินจัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) ภายใต้การดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะและยกระดับการฝึกอาชีพในสถานศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


...

ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 5,900 ดอก

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายสถาพรโพธิ์หวี ผู้อำนวยวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 5,900 ดอก ให้กับ นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์


วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 60 ถนนนิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-720395 โทรสาร 056-721524 ต่อ 124